bip gmina kampinos

2012-09-26 14:20:35

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos na lata 2012 – 2015 (z uwzględnieniem perspektywy do 2032) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Treść Ogłoszenia 2012-09-26 14:22:06
załącznik Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kampinos 2012-09-26 14:27:37
załącznik Zał. Nr 1 - wykaz aktów prawnych 2012-09-26 14:30:26
załącznik Zał. Nr 2 - składowiska 2012-09-26 14:31:09
załącznik Zał. Nr 3 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2012-09-26 14:32:41
załącznik Zał. Nr 5 - karta oceny 2012-09-26 14:33:04
załącznik Rozmieszczenie przestrzenne wyrobów, odpadów zawierających azbest 2012-09-26 14:34:42

Informacje o artykule

Autor: Wanda Zalewska
Zredagował(a):
Data powstania: 26.09.2012 13:20
Data modyfikacji: 26.09.2012 13:20
Liczba wyświetleń: 2057