bip gmina kampinos

2014-07-03 12:06:17

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 R.
PODZIAŁ GMINY KAMPINOS NA OKRĘGI WYBORCZE:


Uchwała Nr XXVII/123/12 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr LVII/246/14 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych

PODZIAŁ GMINY KAMPINOS NA OBWODY GŁOSOWANIA,
SIEDZIBY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Uchwała Nr XXX/1444/13 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
AKTUALNOŚCI:

INFORMACJA DLA KOMITETÓW WYBORCZYCH
(dot. umieszczania obwieszczeń i plakatów wyborczych)

Informacja Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2014 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych


JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - informacja Państwowej Komisji Wyborczej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 3 września 2014 r. o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów  wyborczych

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 22 września 2014 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 24 września 2014 r. - skład komisji po ukonstytuowaniu

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RADNYCH GMINY
I WÓJTA GMINY
- DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ:
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 24 września 2014 r. o miejscu i terminie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Radnych Gminy oraz zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 9 października 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczychInformacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (m.in. GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach samorządowych


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kampinos z dnia 15 października 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 20 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych

KOMUNIKAT
Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Protokół nr 2/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 23 października 2014 r. z przebiegu losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Uchwała Nr 6/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów na radnych

Protokół nr 3/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 23 października 2014 r. z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr 7/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kampinos

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kampinos

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 23 października 2014 r.  o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kampinos
 

NFORMACJA o wyłożeniu do wgladu spisu wyborców
 
INFORMACJA dot. sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
 

INFORMACJA Wójta Gminy Kampinos z dnia 29 października 2014 r. o ukonstytuowaniu obwodowych komisji wyborczychINFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O TERMINACH DYŻURÓW W DNIACH 15 I 16 LISTOPADA 2014 R.

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kampinosie

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w ZawadachUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie O PRZEPROWADZENIU PONOWNEGO GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY KAMPINOS

Uchwała Nr 12/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

Uchwała Nr 14/14 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczejINFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ O TERMINACH DYŻURÓW W DNIACH 29 I 30 LISTOPADA 2014 R.


INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kampinosie

INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA - Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Zawadach
Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2014 12:06
Data modyfikacji: 28.11.2014 19:59
Liczba wyświetleń: 12261