bip gmina kampinos

2009-06-23 14:52:56

Przynależność gminy do stowarzyszeń


Gmina Kampinos należy do MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU KAMPINOS, który powstał w 2000 roku. Początkowo tworzyło go dziewięć gmin: Brochów, Izabelin, Kampinos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Młodzieszyn, Stare Babice i Teresin. Obecnie jest tych gmin dwanaście - 22 marca 2004 r. do 'Związku...' dołączyła gmina Czosnów, a następnie Ożarów Maz. i Błonie.
Związek został zgłoszony do Rejestru Związków Międzygminnych dn. 25 czerwca 2001 roku (poz. 222), a 8 sierpnia 2001 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Nr 164, poz. 2507) został opublikowany jego Statut.
Gminy zrzeszone w Związku wyraziły wolę współpracy, szczególnie w rozwiązywaniu tych społecznych problemów, które wykraczają poza możliwości samodzielnie działającego samorządu lokalnego.


ZARZĄD Związku Międzygminnego Kampinos
Przewodniczący Zarządu: Witold Malarowski
Z-ca Przewodniczącego Zarządu: Joanna Szymańska
Przewodnicząca Zgromadzenia ZM 'Kampinos': Ludwika Kwiadas-Wierzbicka
Sekretarz: Krzysztof Turek

Członkowie:
 
Andrzej Cieślak,
Łucjan Sokołowski,
Marek Olechowski,
Andrzej Fijołek,
Witold Malarowski,
Józef Mosakowski,
Antoni Kręźlewicz
 
KOMISJA REWIZYJNA:
Sławomir Liszkiewicz,
Jadwiga Pytlakowska,
Irena Jandzińska


Biuro Związku:
ul. Poznańska 129/133,
05-850 Ożarów Maz.

Kontakt:

Karol Białowolski

Dyrektor Biura 
tel. (022) 733 72 86

 

Statut Związku Międzygminnego Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 13:52
Data modyfikacji: 24.06.2010 07:59
Liczba wyświetleń: 5691