bip gmina kampinos

2010-09-29 19:22:19

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 r.


Informacja Wójta Gminy Kampinos w sprawie wykazu miejsc wyznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów wyborczych


Obwieszczenie Wójta Gminy Kampinos o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczejObwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 8 października - podanie do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie
Postanowienie Nr 48/10 Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
     Zał.nr_1-Wojewódzka Komisja Wyborcza w Warszawie
    Zał.nr_8-Powiatowa Komisja Wyborcza dla Powiatu Warszawskiego Zach.
     Zał.nr_24 - Gminna Komisja Wyborcza w KampinosieInformacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy (harmonogram dyżurów)Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 12 października 2010 r. w sprawie ukonstytuowania komisjiObwieszczenie Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 28 października 2010 r. o miejscu i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Kampinosie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 4 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Uchwała nr 12/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie KampinosObwieszczenie Gminnek Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kampinos zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kampinos w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.Informacja Wójta Gminy Kampinos o wyłożeniu do wglądu spisu wyborców
Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kampinosie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ukonstytuowania komisji

Obwieszczenie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Zawadach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ukonstytuowania komisji
Uchwała Nr 14/10 Gminnej Komisji Wyborczej w Kampinosie z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w KampinosieUchwała Nr 15/10 Gminnej Komisji WYborczej w Kampinosie z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach wójta Gminy Kampinos w dniu 5 grudnia 2010 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.09.2010 18:22
Data modyfikacji: 22.11.2010 17:37
Liczba wyświetleń: 1555