bip gmina kampinos

2019-04-05 15:53:15

Konsultacje społeczne zmian w Statutach Sołectw


Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których przedmiotem są projekty statutów sołectw. Konsultacje prowadzone będą do 12 kwietnia 2019 r. do godziny 12.00 w formie wnoszenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu statutu sołectwa.

Projekt statutu sołectwa udostępniony jest:

- w Urzędzie Gminy  Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 7;

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Kampinos (Aktualności) pod adresem: http://www.kampinos.pl/ oraz na stronie BIP pod adresem  http://www.bip.kampinos.pl/ (Organizacja działania samorządu/Sołectwa Gminy Kampinos).

Uwagi do projektu statutu należy składać pisemnie:

- w Urzędzie Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, w dniach i godzinach pracy Urzędu – pokój nr 7, 

- za pomocą poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska, na adres: e-mail: biuro.rady@kampinos.pl.

Wnosząc uwagi należy podać, którego sołectwa dotyczą, np.: Konsultacje – projekt w sprawie uchwalenia statutu sołectwa …....

O terminowości zgłoszenia uwag decyduje data ich wpływu do Urzędu Gminy Kampinos.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie o konsultacjach 2019-04-05 15:53:44 Wróblewski Paweł
załącznik Załącznik 2019-04-05 15:53:56 Wróblewski Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 05.04.2019 14:53
Data modyfikacji: 05.04.2019 14:54
Liczba wyświetleń: 293