bip gmina kampinos

2009-08-04 10:32:43

Postanowienie w sprawie rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie


POSTANOWIENIE z dn. 27.07.2009 r.
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie na cele rekreacyjne, szkoleniowe i wypoczynkowe”  na działkach nr ewid. 70/4 i 70/11 zlokalizowanych w obrębie Strzyżew Parcele Gm. Kampinos

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 04.08.2009 09:32
Data modyfikacji: 04.08.2009 09:35
Liczba wyświetleń: 2590