bip gmina kampinos

2014-05-07 15:13:56

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 2


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu: Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w Gminie Kampinos w 2014 roku – Zadanie Nr 2.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.29.14 z dnia 7 maja 2014 r.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 0050.29.14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert... - Zadanie Nr 2 2014-05-07 15:15:35

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 07.05.2014 14:13
Data modyfikacji: 07.05.2014 14:14
Liczba wyświetleń: 1099