bip gmina kampinos

2014-03-21 14:37:47

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku - Zadanie Nr 1


W ramach rozstrzygnięcia konkursu, z budżetu Gminy Kampinos  udziela się dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) z zakresu:  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2014 – Zadanie Nr 1.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu oraz wysokość przyznanych dotacji na realizację zadań dla poszczególnych podmiotów zawiera Załącznik – Zarządzenie Nr 0050.12.14 z dnia 20 marca 2014 r.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie Nr 0050.12.14 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert... - Zadanie Nr 1 2014-03-21 14:39:54

Informacje o artykule

Autor: Wioletta Siekiera
Zredagował(a):
Data powstania: 21.03.2014 13:37
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1170