bip gmina kampinos

2013-11-26 11:07:55

Sprawa nr ZRS.271.1.2013.PP unieważnienie zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro pn.:" Dostawa gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno - Sportowym w Kampinosie w roku 2014"


UWAGA!!!!!
Zespół Rekreacyjno - Sportowy informuje, że z dniem 26 listopada 2013r. unieważnia zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro: Sprawa nr ZRS.271.1.2013.PP pn.: „Dostawę gazu do kotłowni gazowej w Zespole Rekreacyjno Sportowym w Kampinosie w roku 2014”.

Powód unieważnienia: Zamawiający wadliwie opisał przedmiot zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę zapytania cenowego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 26.11.2013 10:07
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1000