bip gmina kampinos

2013-05-09 15:06:18

Sprawa nr 271.5.2013 specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy Kampinos"


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik SIWZ + załączniki 2013-05-09 15:08:47 Wilczyńska Magdalena
załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/124/12 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kampinos 2013-05-09 15:14:27 Wilczyńska Magdalena
załącznik UCHWAŁA NR XXVIII/126/12 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zag 2013-05-09 15:15:08 Wilczyńska Magdalena

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Magdalena Wilczyńska
Data powstania: 09.05.2013 14:06
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1455