bip gmina kampinos

2013-03-14 12:20:48

Wójt Gminy Kampinos ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku - KULTURA FIZYCZNA I SPORT


Wójt Gminy Kampinos OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w 2013 roku zadań publicznych dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, z zakresu: Upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2013 – Zadanie nr 1

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Ogłoszenia i Zarządzenia o konkursie.
Prosimy o zgłaszanie przedstawicieli NGO do składów Komisji Konkursowych, do dnia 29 marca - OGŁOSZENIE
Wzór OFERTY i SPRAWOZDANIA do pobrania.
Termin składania ofert upływa: 4 kwietnia 2013, o godz. 15.30

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik OGŁOSZENIE 2013-03-14 12:44:34
załącznik ZARZĄDZENIE 2013-03-14 12:45:17
załącznik Oświadczenie Oferenta 2013-03-14 12:47:29
załącznik Załączniki do Zarządzenia - karty oceny 2013-03-14 12:48:16

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 14.03.2013 11:20
Data modyfikacji: 14.03.2013 11:43
Liczba wyświetleń: 1093