bip gmina kampinos

2009-06-25 12:07:50

Regulaminy


1. Regulamin przetargu - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2006 Wójta Gminy
Kampinos z dnia 12.06.2006 r. (sprzedaż nieruchomości  w Kampinosie 'A')

2. Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nr 1 mieszczącego się przy ul Partyzantów 22 w Kampinosie i udziału w działce
ewid. nr 265/9

3. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż działki
ewid. Nr 37/2 położonej we wsi Łazy gm. Kampinos.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 11:07
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1351