bip gmina kampinos

2011-03-24 13:11:21

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011


ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w 2011 r.

W dniu 20.04.2011 r. o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 40/2011 z dn. 14 kwietnia 2011 r. dokonała otwarcia kopert i oceny ofert.
Na otwarty konkurs rozpisany w dniu 28.03.2011 r. dotyczący realizacji zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2011 r.
wpłynęły trzy oferty:

1. Uczniowski Klub Sportowy „Czarodzieje z Bielan” - oferta na wsparcie wykonywanego zadania na łączną kwotę 7 000 zł
2. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Ryś” Kampinos - oferta na wsparcie wykonywanego zadania na łączną kwotę 22 750 zł
3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy „Orzeł” – oferta na wsparcie wykonanego zadania na łączną kwotę 28 220 zł

W/w oferty wpłynęły w wyznaczonym terminie (do dn. 19 kwietnia 2011 r.) i spełniają wymogi formalne.
Wysokość przyznanych dotacji określona została w Zarządzeniu Wójta Gminy Kampinos Nr 44/2011 z dn. 27 kwietnia 2011 r. – TREŚĆ ZARZĄDZENIA o rozstrzygnięciu konkursu.


-------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE
o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2011 r.

W dniu 21.04.2011 r. o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Kampinosie Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kampinos Nr 41/2011 z dn. 14 kwietnia 2011 r. dokonała otwarcia kopert i oceny ofert.
Na otwarty konkurs rozpisany w dniu 29.03.2011 r. dotyczący realizacji zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom w 2011 r.
wpłynęła jedna oferta:
1. Stowarzyszenie ‘RAZEM’ – oferta na wsparcie wykonanego zadania na łączną kwotę 25 000 zł

W/w oferta wpłynęła w wyznaczonym terminie (do dn. 20 kwietnia 2011 r.) i spełnia wymogi formalne.
Wysokość przyznanej dotacji określona została w Zarządzeniu Wójta Gminy Kampinos Nr 45/2011 z dn. 27 kwietnia 2011 r. – TREŚĆ ZARZĄDZENIA o rozstrzygnięciu konkursu.

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik 01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży... 2011-03-28 14:29:18
załącznik 02. Ogłoszenie o konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy 2011-03-28 14:29:49
załącznik 03. Zalącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA 2011-03-28 14:35:03
załącznik II_01 Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom 2011-03-29 14:20:56
załącznik II_02 Ogłoszenie o konkursie z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom 2011-03-29 14:23:16
załącznik II_03 Załącznik do ogłoszenia - OŚWIADCZENIE OFERENTA 2011-03-29 14:24:04
załącznik II_04 Zarządzenie Nr41/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Rozwijanie prawidłowych postaw... 2011-04-14 13:52:36
załącznik 04 Zarządzenie Nr40/2011 w sprawie powołania Komisji konkursowej z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej... 2011-04-14 13:53:46

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.03.2011 12:11
Data modyfikacji: 19.05.2011 12:50
Liczba wyświetleń: 2508