bip gmina kampinos

2011-03-17 10:58:26

271/3/2011/PP zmiana kryterium wyboru oferty na zadanie pn.:„Ewaluacja projektu pn.: “Wielcy Odkrywcy”,


Urząd Gminy Kampinos informuje, że wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie następującego kryterium:

-       Najniższa cena: 50%
-       Adekwatność proponowanych narzędzi badawczych do celów badania Nazwa kryterium- Jakość- waga: 25%
-       Adekwatność doboru respondentów, wielkość i konstrukcja próby do celów badania Nazwa kryterium- Adekwatność- waga: 25%  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 17.03.2011 09:58
Data modyfikacji: 17.03.2011 10:02
Liczba wyświetleń: 1130