bip gmina kampinos

2010-10-22 13:12:05

Wyjaśnienia dotyczace zamówienia publicznego na zadanie pn.: " „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Gimnazjum w Kampinosie”


Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik Wyjaśnienie nr 1 2010-10-22 13:18:59 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 1 2010-10-22 13:25:00 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 2 2010-10-22 13:25:32 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO o przedłożonym projektu uchwały budżetowej na 2010r oraz prognozie łącznej kwoty długu str 3 2010-10-22 13:27:43 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji 2010-10-22 13:29:56 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjasnienie 2 2010-10-22 13:34:14 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Uchwała RG w sprawie zaciagnięcia kredytu na Budowę Gimnazjum 2010-10-22 13:39:24 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 2 2010-10-22 13:43:24 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 3 2010-10-22 13:43:45 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Opinia RIO w sprawie wykonnaia budżetu za I półrocze 2010 str. 1 2010-10-22 13:44:23 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 3 2010-10-22 13:45:04 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie ZUS 2010-10-22 13:54:11 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie US str. 1 2010-10-22 13:55:04 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Zaświadczenie US str. 2 2010-10-22 13:55:51 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-PDP 2008 str. 1 2010-10-22 14:04:58 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-PDP 2008 str. 2 2010-10-22 14:05:23 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-PDP 2009 str. 1 2010-10-22 14:10:53 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Rb-PDP 2009 str. 2 2010-10-22 14:12:33 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wyjaśnienie nr 4 2010-10-22 14:13:55 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lat następnych 2010-10-22 14:16:42 Zielerowicz Katarzyna
załącznik Wykaz kredytów i pożyczek zaciagniętych przez Gminę 2010-10-22 15:15:53 Zielerowicz Katarzyna

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Katarzyna Zielerowicz
Data powstania: 22.10.2010 12:12
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1106